Polski Instytut Badań jakości (PIBJA) analizuje głównych graczy w poszczególnych segmentach rynku, wskazując na ich osiągnięcia aby w ten sposób zidentyfikować tych z nich, którzy w największym stopniu spełniają potrzeby klientów.

W pełni niezależne testy i analizy

Nie przeprowadzamy badań opinii. Samodzielnie wybieramy produkty i usługi poszczególnych firm i dokładnie je testujemy, zachowując się jak zwyczajni klienci. Czytamy umowy i regulaminy, także fragmenty napisane drobnym drukiem. Analizujemy porady dawane przez sprzedawców – czy są rzetelne i fachowe. Dzwonimy na infolinie, badamy wsparcie klienta i możliwości reklamacji. Nie pomijamy żadnego istotnego elementu. Test stanowi najbardziej wiarygodny sposób na zidentyfikowanie najlepszych firm z naszego otoczenia.

PIBJA działa całkowicie niezależnie. Nasze wyniki i rekomendacje spełniają najwyższe standardy jakości i wiarygodności – to tak jakbyś miał polegać na opinii najlepszego przyjaciela.

Firmy, które uzyskają dobry wynik w teście, mogą używać naszego znaku jakości aby pokazać swoje wybitne osiągnięcia, dzięki czemu zdobędą nowych klientów na swoje produkty lub usługi.

Wiarygodność znaku jakości PIBJA

Firmy mogą zakupić licencję na posługiwanie się znakiem jakości w reklamie swoich produktów. Dzięki temu, że nasze wyniki oparte są na gruntownie przeprowadzanych testach produktów i usług świadczonych przez różne firmy oraz korzystając z niezależności realizowanych badań, nasz znak jakości jest czynnikiem wpływającym na proces decyzyjny konsumentów.

W badaniu zrealizowanym dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym udział wzięło 1000 respondentów, 20% z nich określiło, że znak jakości jest bardzo ważny (a 34%, że ważny) w trakcie podejmowania decyzji o zakupie.

 

GLS znak jakości w Niemczech

GLS znak jakości w Niemczech

 

Znak jakości PIBJA jest szeroko wykorzystywany w Niemczech, Austrii i Szwajcarii za pośrednictwem pozostałych firm z grupy Consumer Guidance.