Polski Instytut Badań Jakości (PIBJA) wspiera konsumentów przy podejmowaniu decyzji zakupowych, dostarczając im rzetelnych informacji odnośnie konkretnych branż i firm w nich działających. Przyznawany przez nas znak jakości jest potwierdzeniem świadczenia profesjonalnych i nastawionych na klienta usług o najwyższym standardzie. Badania przez nas realizowane koncentrują się najczęściej na następujących aspektach:

  • jakość obsługi i wsparcia klienta
  • zakres oferty (jej różnorodność biorąc pod oczekiwania klientów)
  • przejrzystość i komfort oferty
  • ceny produktów w odniesieniu do cen oferowanych przez konkurencję.

Nasz znak jakości ma sprawić, aby najlepsi oferenci w swoich branżach stali się bardziej rozpoznawalni. Jednocześnie stanowi on swego rodzaju drogowskaz dla konsumentów, mający im pomóc w wyborze najlepszej oferty. Oprócz tego udostępniamy konsumentom wyniki naszych testów w postaci sprawozdań, raportów analitycznych i notatek prasowych dla mediów papierowych i elektronicznych.

PIBJA jest niezależnym instytutem badawczym. Nie pracujemy na zlecenie żadnych przedsiębiorstw czy też ich stowarzyszeń. Nasze badania prowadzimy obiektywnie i rzetelnie, wykorzystując kryteria opracowane przez naszych krajowych i zagranicznych ekspertów.

PIBJA kładzie szczególny nacisk na poprawność metodologiczną i zachowanie najwyższych standardów w realizowanych badaniach:

  • nasz zespół posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do tego, aby zagwarantować najwyższą jakość przeprowadzanych analiz. Informacje na temat naszego zespołu znajdziesz tutaj.
  • dodatkowo utworzyliśmy komisję ekspercką, która jako instancja niezależna i dysponująca doświadczeniem zdobytym w innych krajach wspiera nas przy przygotowaniu i przeprowadzaniu badań. Informacje o komisji znajdziesz tutaj.