Our Test Results for Balcerzak

See how "Balcerzak" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Balcerzak".

Test Results

Konsumencki test Salami.

Konsumencki test Salami.

  • Balcerzak Score 0.0%
Przy decyzjach zakupowych Polacy coraz częściej kierują się jakością produktów, a nie tylko ich ceną. Świadczy to o bogaceniu się naszego społeczeństwa i przyjmowaniu standardów panujących na bardziej rozwiniętych rynkach… Read more