Our Test Results for Candy

See how "Candy" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Candy".
Badanie opinii użytkowników: Marki pralek

Badanie opinii użytkowników: Marki pralek

Candy Score 4.0
Według szacunków ekspertów ze Związku Pracodawców AGD ceced Polska wydatki konsumentów na sprzęt gospodarstwa domowego wyniosły w roku 2016 prawie 10 mld zł[1]. Bardzo duża cześć tego sprzętu produkowana jest w naszym kraju, zarówno przez znane zagraniczne marki… Read more