Our Test Results for Energizer Maximum

See how "Energizer Maximum" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Energizer Maximum".

Test Results

Test baterii alkalicznych 2018

Test baterii alkalicznych 2018

  • Energizer Maximum Score 88.0%
Pomimo rewolucji w sposobach magazynowaniu energii, jaka ma miejsce w ostatnich latach, rynek baterii AA w Polsce jest bardzo stabilny. Według danych firmy Nielsen popularne „paluszki” zostały sprzedane w okresie… Read more