Our Test Results for Fortum

See how "Fortum" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Fortum".

Test Results

Polsko-niemiecki test: Dostawcy gazu 2017

Polsko-niemiecki test: Dostawcy gazu 2017

  • Fortum Score 86.0%
Okres jesienno-zimowy jest czasem zwiększonego zapotrzebowania na gaz ziemny. Wzrost zużycia paliwa gazowego w miesiącach zimowych generowany jest w dużej mierze przez gospodarstwa domowe, które według danych Głównego… Read more