Our Test Results for Green S.A.

See how "Green S.A." has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Green S.A.".

Test Results

Polsko-niemiecki test: Dostawcy gazu 2017

Polsko-niemiecki test: Dostawcy gazu 2017

  • Green S.A. Score 80.0%
Okres jesienno-zimowy jest czasem zwiększonego zapotrzebowania na gaz ziemny. Wzrost zużycia paliwa gazowego w miesiącach zimowych generowany jest w dużej mierze przez gospodarstwa domowe, które według danych Głównego… Read more