Our Test Results for Karcher

See how "Karcher" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Karcher".
Badanie opinii użytkowników: Marki odkurzaczy

Badanie opinii użytkowników: Marki odkurzaczy

Karcher Score 4.0
1 września 2017 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące maksymalnej mocy odkurzaczy sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej, ograniczające ją do 900 watów. Decyzja ta spotkała się z dużą krytyką polskich konsumentów, którzy niejednokrotnie zwracali uwagę na fakt, iż regulacje… Read more