Our Test Results for Konerg

See how "Konerg" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Konerg".

Test Results

Polsko-niemiecki test: Dostawcy gazu 2017

Polsko-niemiecki test: Dostawcy gazu 2017

  • Konerg Score 82.0%
Okres jesienno-zimowy jest czasem zwiększonego zapotrzebowania na gaz ziemny. Wzrost zużycia paliwa gazowego w miesiącach zimowych generowany jest w dużej mierze przez gospodarstwa domowe, które według danych Głównego… Read more