Our Test Results for Mleko Świeże Pilos

See how "Mleko Świeże Pilos" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Mleko Świeże Pilos".

Test Results

Mleko świeże 2017: badania sensoryczne

Mleko świeże 2017: badania sensoryczne

  • Mleko Świeże Pilos Score 7.0%
Rosnące wymagania konsumentów co do jakości produktów nie pozostały bez wpływu również na rynek podstawowego produktu spożywczego jakim jest mleko. Oprócz tradycyjnie dostępnych na półkach sklepowych mleka UHT i mleka… Read more