Our Test Results for Orange (LTE)

See how "Orange (LTE)" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Orange (LTE)".
Dostawcy Internetu domowego 2016: porównanie taryf, ofert i obsługi klienta

Dostawcy Internetu domowego 2016: porównanie taryf, ofert i obsługi klienta

Orange (LTE) Score 67.0
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego oraz Eurostatu prawie 80% gospodarstw domowych w Polsce posiada komputer. 18,7 miliona Polaków używa komputera regularnie - najwięcej ludzie młodzi, lepiej wykształceni i mieszkający w miastach. 75% gospodarstw domowych ma dostęp do Internetu. 66%… Read more