Our Test Results for Pekao S.A.

See how "Pekao S.A." has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Pekao S.A.".

Test Results

Bankowość internetowa 2018

Bankowość internetowa 2018

  • Pekao S.A. Score 0.0%
Bankowość internetowa stała się usługą powszechnie używaną przez klientów banków. Elektroniczny dostęp do konta bankowego ograniczył konieczność wizyt klientów w placówkach bankowych do minimum. Dzięki temu mamy więcej czasu, a… Read more