Our Test Results for PGNiG & Energy Match & Audax

See how "PGNiG & Energy Match & Audax" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "PGNiG & Energy Match & Audax".

Test Results

Polsko-niemiecki test: Dostawcy gazu 2017

Polsko-niemiecki test: Dostawcy gazu 2017

  • PGNiG & Energy Match & Audax Score 81.0%
Okres jesienno-zimowy jest czasem zwiększonego zapotrzebowania na gaz ziemny. Wzrost zużycia paliwa gazowego w miesiącach zimowych generowany jest w dużej mierze przez gospodarstwa domowe, które według danych Głównego… Read more