Our Test Results for Plus & Gaspol Energy

See how "Plus & Gaspol Energy" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Plus & Gaspol Energy".

Test Results

Polsko-niemiecki test: Dostawcy gazu 2017

Polsko-niemiecki test: Dostawcy gazu 2017

  • Plus & Gaspol Energy Score 83.0%
Okres jesienno-zimowy jest czasem zwiększonego zapotrzebowania na gaz ziemny. Wzrost zużycia paliwa gazowego w miesiącach zimowych generowany jest w dużej mierze przez gospodarstwa domowe, które według danych Głównego… Read more