Our Test Results for Polaris Plus

See how "Polaris Plus" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Polaris Plus".

Test Results

Woda mineralna 2017: badania sensoryczne

Woda mineralna 2017: badania sensoryczne

  • Polaris Plus Score 6.0%
Wraz z bogaceniem się zmieniają się wzorce konsumpcji w Polsce. Coraz więcej konsumentów stać na wybór produktu nie biorąc pod uwagę wyłącznie kryterium cenowego. Rośnie zatem świadomość odnośnie jakości produktów… Read more