Our Test Results for Saguaro

See how "Saguaro" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Saguaro".

Test Results

Woda mineralna 2017: badania sensoryczne

Woda mineralna 2017: badania sensoryczne

  • Saguaro Score 6.0%
Wraz z bogaceniem się zmieniają się wzorce konsumpcji w Polsce. Coraz więcej konsumentów stać na wybór produktu nie biorąc pod uwagę wyłącznie kryterium cenowego. Rośnie zatem świadomość odnośnie jakości produktów… Read more