Our Test Results for Vervis

See how "Vervis" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Vervis".
Polsko-niemiecki test: Dostawcy gazu 2017

Polsko-niemiecki test: Dostawcy gazu 2017

Vervis Score 73.0
Okres jesienno-zimowy jest czasem zwiększonego zapotrzebowania na gaz ziemny. Wzrost zużycia paliwa gazowego w miesiącach zimowych generowany jest w dużej mierze przez gospodarstwa domowe, które według danych Głównego Urzędu Statystycznego wykorzystały ponad 36% spośród 554 petadżuli (tj.  dżula)… Read more
Polsko-niemiecki test: Dostawcy Energii Elektrycznej 2017

Polsko-niemiecki test: Dostawcy Energii Elektrycznej 2017

Vervis Score 78.0
Według raportu opublikowanego przez Polskie Sieci Energetyczne, zużycie energii w Polsce w roku 2016 osiągnęło wartość 164 625 GWh, co jest najwyższym wynikiem w historii. Krajowa produkcja energii wyniosła w analogicznym okresie 162 626 GWh i nie była w stanie zaspokoić popytu,… Read more