Our Test Results for Whirpool

See how "Whirpool" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Whirpool".

Test Results

Badanie opinii użytkowników: Marki pralek

Badanie opinii użytkowników: Marki pralek

  • Whirpool Score 4.0%
Według szacunków ekspertów ze Związku Pracodawców AGD ceced Polska wydatki konsumentów na sprzęt gospodarstwa domowego wyniosły w roku 2016 prawie 10 mld zł[1]. Bardzo duża cześć tego sprzętu… Read more