Polscy liderzy innowacji 2021

Polscy liderzy innowacji 2021

Innowacje wzmacniają gospodarkę i poprawiają jej konkurencyjność. Najbardziej innowacyjne firmy tworzą nowe miejsca pracy, przyciągają wykwalifikowanych pracowników, a także więcej inwestycji. Często najlepsi innowatorzy osiągają lepsze wyniki w porównaniu z konkurencją.

PIBJA stworzył nagrodę Polscy Liderzy Innowacji w celu wyróżnienia wiodących polskich organizacji w dziedzinie innowacji, skoncentrowanych na R&D (badania i rozwój). Tylko najlepsze organizacje kwalifikują się do otrzymania nagrody i zaprezentowania swoich wyjątkowych osiągnięć.

Ocena potencjału innowacyjnego

Aby określić, które organizacje są najbardziej innowacyjne, nie korzystaliśmy z głosowania czy polubień. Wybrana metodologia polegała na przeanalizowaniu liczby rejestracji patentowych dokonanych przez przedsiębiorstwa krajowe na całym świecie. Skupiamy się tylko na patentach, „najtrudniejszej” formie innowacji. Aby móc zarejestrować wynalazek, konieczne jest udowodnienie jego niepowtarzalności i oryginalności. Po złożeniu wniosku patentowego jest on analizowany i podejmowana jest decyzja, czy dana innowacja zasługuje na rejestrację pod postacią patentu, dającego wyłączne prawa jego posiadaczowi.

Patenty nie są jedyną formą innowacji. Istnieją również mniej zaawansowane rozwiązania, które również zwiększają konkurencyjność innowatora. Są one również chronione prawem autorskim. Na przykład, samo oprogramowanie w Europie nie może być zarejestrowane jako patent, ale przynosi dużą przewagę konkurencyjną i może oznaczać zwiększone przychody. Informacje o tego typu innowacjach są jednak bardzo trudne do uzyskania – często dlatego, że nie są one tak dobrze chronione jak w przypadku patentów. Z tego powodu w naszej analizie nie uwzględniliśmy innych rodzajów innowacji.

Inwestycje w badania i rozwój są dobrym możliwym wskaźnikiem innowacyjności, jednak my nie użylismy ich w swojej analizie. Informacje te są dostępne w oparciu o standardy księgowości. Chociaż wydatki mogą być wskaźnikiem, nie ma pewności co do tego, jaki jest wynik końcowy. W niektórych sytuacjach koszt innowacji może być bez znaczenia. Firma, która w ostatnich latach nie inwestowała zbyt wiele w badania i rozwój, aby nadążyć za obecną technologią, będzie miała wyższe koszty badań i rozwoju. I całkiem możliwe, że będzie miała większe trudności w tworzeniu innowacyjnych produktów w sensie nowości i unikalności.

Nasza metodologia

Aby określić, które firmy i organizacje są liderami innowacji, zastosowaliśmy następującą metodologię:

 • Światowe rejestracje patentowe od 2019 do 2020 roku.
 • Jeśli do patentu przypisany jest więcej niż jeden właściciel, każda ze stron otrzymuje proporcjonalny wynik, tzn. jeśli dwie organizacje zarejestrują patent, każda z nich otrzyma 0,5 punktu.
 • Wynik końcowy określa liczbę patentów zarejestrowanych dla każdej organizacji
 • Analizując liczbę cytowań odnoszących się do innych patentów oraz cytowań następujących po każdym nowym patencie, określa się jego jakość. W celu uwzględnienia jakości patentu stosuje się odpowiedni mnożnik.

Różne kategorie nagród

Porównywanie wszystkich organizacji z zarejestrowanymi patentami ze sobą nie byłoby ani sprawiedliwe, ani poprawne. Uniwersytety, na przykład, kwalifikują się do inwestycji publicznych i mogą w pełni skoncentrować się na badaniach i rozwoju, w przeciwieństwie do firm prywatnych. Z drugiej strony często będą miały bardziej ograniczony budżet na badania i rozwój. Dlatego też polską nagrodę dla liderów innowacji przyznajemy w dwóch osobnych kategoriach:

 1. Przedsiębiorstwa prywatne
 2. Szkoły wyższe i państwowe instytuty naukowe

Ponadto sektory, w których mają miejsce innowacje, są również zorganizowane w kategorie, tak aby patenty były klasyfikowane w grupy w celu ułatwienia badań i zróżnicowania. Każda kategoria jest powiązana z działem patentowym wg klasyfinacji CPC:

 • Dział A – Podstawowe potrzeby ludzkie
 • Dział B – Procesy przemysłowe; transport
 • Dział C – Chemia i metalurgia
 • Dział D – Włókiennictwo; papiernictwo
 • Dział E – Budownictwo, górnictwo
 • Dział F – Budowa maszyn; oświetlenie; ogrzewanie; uzbrojenie; technika minerska
 • Dział G – Fizyka
 • Dział H – Elektrotechnika
 • Dział Y – nowe rozwiązania technologiczne, technologie informacyjne, kommunikacyjne

Oto Liderzy innowacji – przedstawiamy instytucje z najwyższym wynikiem w zakresie innowacji, w klasyfikacji ogólnej. Szczegółowe wyniki, z podziałem na kategorie opublikowaliśmy w prezentacji, którą można pobrać poniżej.

Przedsiębiorstwa z najwyższym wynikiem ogółem

Nazwa firmy patentypunktacja
1ITM Poland Sp. z o.o.7879,0
2Valeo Autosystemy Sp. z o.o.4947,5
3DataWalk S.A.939,0
4Estimote Polska Sp. z o.o.1629,2
5Synthos S.A.2828,4
6Coinfirm Blockchain Lab Sp. z o.o.227,0
7Airway Medix S.A.1525,4
8AIC S.A.2221,5
9Adamed Pharma S.A.2221,2
10TRW Steering Systems Poland Sp. z o. o.1720,2
11Axtone S.A.1216,9
12Fido Voice Sp. z o. o.414,0
12Healthup Sp. z o. o.414,0
14Witoplast Kisielińscy Sp. j.313,0
15LifeFlow Spółka z o. o.312,7
16Bacteromic Sp. z o. o.312,4
17WISENE Sp. z o. o.212,0
18Jelenia Plast Sp. z o. o.811,8
19Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.610,9
20Polpharma S.A.1010,5

Uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe z najwyższym wynikiem ogółem

Nazwa instytucjipatentypunktacja
1Instytut Biochemii i Biofizyki PAN1161,5
2Instytut Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN659,0
3Uniwersytet Jagielloński5540,8
4Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
3830,5
5Politechnika Łódzka3329,7
6Politechnika Gdańska3527,7
7Uniwersytet Warszawski3426,3
8Warszawski Uniwersytet Medyczny2322,5
9Politechnika Śląska1918,0
10Politechnika Poznańska1917,7
11Politechnika Warszawska1714,2
12Politechnika Lubelska1913,0
13Uniwersytet Gdański1712,7
14Gdański Uniwersytet Medyczny1811,7
15Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy1010,0
16Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa510,0
17Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie98,5
18Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza98,3
19Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk108,2
20Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie77,7