Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) w skrócie

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) w skrócie

W Polsce Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) jest odpowiedzialny za wszelkie kwestie związane z patentami. Odpowiada on również za inne prawa własności intelektualnej, np. znaki towarowe. UPRP ściśle współpracuje z Europejskim Urzędem Patentowym w Alicante, a także z innymi urzędami… Przeczytaj więcej