Jak Polacy zabezpieczają swoją przyszłość: Najczęściej wykorzystywane produkty inwestycyjne

Jak Polacy zabezpieczają swoją przyszłość: Najczęściej wykorzystywane produkty inwestycyjne

Coraz więcej osób mysli o zabezpieczeniu swojej przyszłości. Inwestowanie oszczędności to szansa pomnożenia kapitału, jak i sposób na ochronę ich wartości. Jednak pomiędzy wszystkimi możliwościami ciężko jest zdecydować się na odpowiednią strategię inwestycyjną, która jest dostosowana do indywidualnych potrzeb.

Aby dowiedzieć się, które produkty inwestycyjne Polacy uważają za odpowiednie, Polski Intytut Badań Jakości (PIBJA) przeprowadził badanie rozkładu najczęściej wykorzystywanych produktów inwestycyjnych. Respondenci mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi.

Poniższa grafika przedstawia najczęściej wykorzystywane produkty inwestycyjne przez ankietowanych.

Wyniki

Wyniki odnośnie wszystkich respondentów pokazują, że najczęściej wykorzystywanym produktem inwestycyjnym jest konto oszczędnościowe. 55% respondentów korzysta z kont oszczędnościowych, 29% nie posiada żadnych produktów inwestycyjnych, 18% korzysta z lokat terminowych. Poza tym do wyboru były następujące produkty inwestycyjne: fundusze papierów dłużnych, fundusze akcyjne, fundusze nieruchomości, fudusze inwestujące w złoto, mieszane fundusze inwestycyjne, akcje spółek giełdowych oraz obligacje skarbowe. Są one wykorzystywane tylko przez małą część respondentów.

Źródło: PIBJA & Globis Consulting 2021

Badania jakości produktów finansowych to nasza specjalność, z ich pomocą dążymy do tego, aby ułatwić kosumentom podjęcie decyzji i wybór najlepszej oferty.

Powyższe wyniki są fragmentem obszernego badania, które można zakupić tutaj (zapytaj o zakup raportu do badania)