Podział najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych

Podział najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych

Ubezpieczenie odbiera lub ogranicza ciężar poniesionych szkód w przypadku niekorzystnych zdarzeń losowych. Wszyscy znają klasyczne ubezpieczenie zdrowotne lub samochodowe. Ale kto zna, a przede wszystkim kto korzysta z innych ubezpieczeń?

W dzisiejszych czasach istnieje możliwość ubezpieczenia prawie wszystkiego – od mieszkania, przez ubezpieczenie na życie, po ubezpieczenie na pobyt za granicą. Ofert jest wiele, ale kto z nich korzysta?

Aby odpowiedzieć na to pytanie Polski Instytut Badań Jakości (PIBJA) przeprowadził badanie podziału najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych. W ankiecie zapytano, kto posiada ubezpieczenia i jakiego rodzaju. Respondenci mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi.

Poniższa grafika przedstawia rozkład najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych według kobiet.

Wyniki

Patrząc na odpowiedzi ankietowanych kobiet, można zauważyć, że większość z nich posiada klasyczne ubezpieczenia takie jak: ubezpieczenie pojazdu (55%), ubezpieczenie na życie (44%), ubezpieczenie zdrowotne (40%), ubezpieczenie nieruchomości (39%) i ubezpieczenie NNW (35%). Znacznie mniej kobiet posiada ubezpieczenia dla dziecka, ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia emerytalne lub turystyczne. 14% badanych kobiet nie posiada żadnego ubezpieczenia.

Źródło: PIBJA & Globis Consulting 2021

Badania jakości produktów finansowych to nasza specjalność, z ich pomocą dążymy do tego, aby ułatwić konsumentom podjęcie decyzji i wybór najlepszej oferty.

Powyższe wyniki są fragmentem obszernego badania, które można kupić tutaj.