Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) w skrócie

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) w skrócie

W Polsce Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) jest odpowiedzialny za wszelkie kwestie związane z patentami. Odpowiada on również za inne prawa własności intelektualnej, np. znaki towarowe. UPRP ściśle współpracuje z Europejskim Urzędem Patentowym w Alicante, a także z innymi urzędami patentowymi na całym świecie. W 2020 roku UPRP zarejestrował w Polsce około 2300 nowych patentów.

Największą grupę rejestracji stanowią prawa do znaków towarowych. Według danych Urzędu Patentowego w 2020 roku zarejestrowano następujące prawa własności intelektualnej:

Objaśnienie

Rejestracje w UPRP według rodzajów praw własności intelektualnej w 2020 r.

Źródło: UPRP 2020

Kompleksowy raport Urzędu Patentowego RP odnośnie roku 2020 można znaleźć tutaj

Profile wybranych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, z perspektywy Europejskiego Urzędu Patentowego, można znaleźć tutaj

Wszystkie zarejestrowane prawa własności intelektualnej można wyszukać na stronie internetowej UPRP: czy to znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe czy inne. Usługa ta jest przydatna do oceny jakości własnego wynalazku. Dobrze jest jednak szukać nie tylko w samej Polsce, ale także w innych odpowiednich bazach patentowych na całym świecie.

Objaśnienie

Liczba rejestracji patentowych w UPRP zmniejszyła się w latach 2016-2020.

Źródło: UPRP 2020


Obecnie obserwuje się spadek liczby rejestracji patentowych w Urzędzie Patentowym RP. Niekoniecznie wynika to z braku talentu wynalazczego w Polsce. Jest to raczej kwestia lokalizaji wniosków, w przypadku których prawdopodobnie preferowany jest wniosek europejski, a nie wniosek krajowy w Polsce. Prawdopodobnie zmniejszy się również liczba podwójnych rejestracji w Europejskim Urzędzie Patentowym i Urzędzie Patentowym RP.

Polski Instytut Badań Jakości przeprowadził badanie, w którym na bazie światowych rejestrów patentowych obliczył siłę innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych w 2021 roku. Więcej informacji na temat badania znajdziesz TUTAJ.