PIBJA jest aktywna w dziedzinie doradztwa konsumentom. Aby nasze badania dotarły do możliwie wielu konsumentów i osób prowadzących działalność gospodarczą, dbamy o ścisłe kontakty z prasą. Regularnie informuje się o badaniach PIBJA.

Odnośnie zapytań prasowych lub zdjęć w naszych dystrybutorach proszę się zwrócić za pomocą naszego formularza kontaktowego.