Henrik Peperkorn – Kierownik projektu

Henrik Peperkorn - Kierownik projektu

Psycholog. Henrik Peperkorn jest odpowiedzialny za przeprowadzenie projektu badawczego począwszy od opracowania jego koncepcji, poprzez koordynację realizacji i udział w pracach analitycznych, aż do finalnej publikacji wyników.
Henri Peperkorn ekspertem w zakresie analiz zachowań konsumentów wspiera zespój PIBJA swoim akademickim doświadczeniem.
Wykształcenie
• Studia doktoranckie na wydziale psychologii na Uniwersytecie w Würzburgu,
• Specjalizacja: NLP – neurolingwistyczne planowanie
Doświadczenie
• Analizy konsumenckie i badania oddziaływania reklamy
• Zarządzanie marką
• Marketing Online – SEM (Search Engine Marketing)

Henri Peperkorn jest autorem kilku publikacji w międzynarodowych naukowych czasopismach psychologicznych oraz prowadził seminaria w czasie konferencji branżowych. Regularnie występuje w mediach relacjonując wyniki przeprowadzonych badań.