Krzysztof Podwójcic – Kierownik projektu

Krzysztof Podwójcic – Kierownik projektu

Dr Krzysztof Podwójcic jest odpowiedzialny za koordynację projektów – począwszy od stworzenia koncepcji, poprzez nadzór nad realizacją i prowadzenie analiz, a skończywszy na finalnym opracowaniu wyników i ich publikacji.
Krzysztof Podwójcic jest z wykształcenia ekonomistą i socjologiem z doświadczeniem w badaniach komercyjnych oraz społecznych zdobytym w sektorze przedsiębiorstw jak i instytucjach naukowych.

Wykształcenie

  • Doktorat obroniony w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Studia doktoranckie z socjologii w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
  • Studia magisterskie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Dyplom Bachelor of Arts in Business Management wydany przez Oxford Brookes University
  • Studia licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie

Doświadczenie

  • projektowanie, realizacja i analiza wyników z badań ilościowych i jakościowych
  • koordynacja dużych projektów badawczych, w tym także badań ewaluacyjnych
  • nawiązywanie relacji biznesowych z kontrahentami
  • analizy w zakresie polityk publicznych rynku pracy i sektora edukacji

Krzysztof Podwójcic jest autorem publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych poświęconych szkolnictwu wyższemu, doradztwu zawodowemu, metodologii badań ilościowych, współpracy sektora edukacji z rynkiem pracy oraz ekonomii społecznej.