Cyryl Życki – Kierownik projektu

Cyryl Życki – Kierownik projektu

Cyryl Życki jest absolwentem studiów magisterskich na uniwersytecie Ruprechta Karola w Heidelbergu (kierunek Ekonomia) oraz studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowości w  Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenia badawczego nabrał podczas pracy w zagranicznych oddziałach firm konsultingowych (praca w KPMG Deutschland we Frankfurcie nad Menem). Cyryl Życki jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrażanie oraz merytoryczne zarządzanie projektami badawczymi. Jego doświadczenie pomocne jest w przeprowadzaniu  analiz porównawczych oraz w doskonaleniu modeli statystycznych niezbędnych do prawidłowego i obiektywnego przeprowadzenia testów jakości.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół mikroekonomicznych analiz rynku oraz modeli konkurencji rynkowej opartych na teorii równowagi ogólnej.