Our Test Results for Liberty

See how "Liberty" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Liberty".
Polisy komunikacyjne 2016: ceny, zakres, obsługa klienta

Polisy komunikacyjne 2016: ceny, zakres, obsługa klienta

Liberty Score 71.0
Po polskich drogach jeździ około 20 milionów samochodów. W tym mniej więcej niecałe 15 milionów ma wykupione tylko obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), zaś 5,6 miliona ma pełne pakiety OC z autocasco (AC). Zgodnie z danymi Polskiej Izby Ubezpieczeń… Przeczytaj więcej