Our Test Results for PGE

See how "PGE" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "PGE".
Sprzedawcy prądu w opinii klientów 2021

Sprzedawcy prądu w opinii klientów 2021

PGE Score 76.0
Postęp technologiczny sprawił, że bez energii elektrycznej już nie wyobrażamy sobie życia, używamy jej do wszystkiego: do pracy, nauki, w czasie gdy zajmujemy się domem i wtedy kiedy odpoczywamy. Wzrost zużycia energii elektrycznej w Polsce sprawia, iż rynek sprzedaży energii… Przeczytaj więcej
Polsko-niemiecki test: Dostawcy gazu 2017

Polsko-niemiecki test: Dostawcy gazu 2017

PGE Score 72.0
Okres jesienno-zimowy jest czasem zwiększonego zapotrzebowania na gaz ziemny. Wzrost zużycia paliwa gazowego w miesiącach zimowych generowany jest w dużej mierze przez gospodarstwa domowe, które według danych Głównego Urzędu Statystycznego wykorzystały ponad 36% spośród 554 petadżuli (tj.  dżula)… Przeczytaj więcej