Bankowość internetowa 2018

Bankowość internetowa 2018
Piggy bank and laptop. Money fly into your computer. 3d illustration.

Bankowość internetowa stała się usługą powszechnie używaną przez klientów banków. Elektroniczny dostęp do konta bankowego ograniczył konieczność wizyt klientów w placówkach bankowych do minimum. Dzięki temu mamy więcej czasu, a banki mogą obniżać koszty funkcjonowania, co też przekłada się na opłaty, które ponosimy korzystając z dostępu do konta. Jakość świadczonych usług bankowości elektronicznej jest tym samym jednym z głównych powodów, dla których decydujemy się otworzyć konto w konkretnym banku. Jak zatem posiadacze kont bankowych oceniają usługi swoich banków? Gdzie – zdaniem użytkowników – możemy znaleźć najlepsze usługi bankowości elektronicznej? To postanowili sprawdzić eksperci Polskiego Instytutu Badań Jakości (PIBJA) oraz portalu Onet.pl w specjalnie przygotowanym projekcie badawczym.

Badanie zrealizowane zostało w czerwcu 2018 na próbie 970 respondentów, posiadających konto bankowe i korzystających z internetowego dostępu do niego. W próbie znalazły się wszystkie banki obsługujące klientów detalicznych w Polsce. Ostateczne analizy zostały przeprowadzone dla 9 banków (najbardziej popularnych), które uzyskały liczbę wskazań wystarczającą do dokonania obliczeń:

  • Alior Bank
  • BGŻ BNP Paribas
  • BZ WBK
  • Credit Agricole
  • ING Bank Śląski
  • mBank
  • Millenium
  • Pekao S.A.
  • PKO BP

Najlepsza bankowość internetowa

Respondenci najwyżej ocenili usługi świadczone przez BZ WBK. Bank ten zdobył szczególnie uznanie użytkowników za łatwy dostęp do pomocy on-line (FAQ, e-mail, chat), adekwatną do potrzeb klientów liczbę funkcji bankowości elektronicznej, łatwość korzystania z aplikacji mobilnej oraz ogólna innowacyjność rozwiązań.

Drugie miejsce i wyróżnienie respondenci przyznali bankowi Millennium. Klienci tego banku szczególnie docenili łatwy dostęp do pomocy on-line, czytelność oraz adekwatność do potrzeb użytkowników funkcji bankowości elektronicznej oraz umiarkowany poziom kosztów.

Trzecie miejsce i wyróżnienie respondenci przyznali bankowi BGŻ BNP Paribas. Bank ten został doceniony za czytelny opis funkcji bankowości elektronicznej oraz przejrzystość aplikacji mobilnej.