Bankowość internetowa 2018

Bankowość internetowa 2018

Bankowość internetowa stała się usługą powszechnie używaną przez klientów banków. Elektroniczny dostęp do konta bankowego ograniczył konieczność wizyt klientów w placówkach bankowych do minimum. Dzięki temu mamy więcej czasu, a banki mogą obniżać koszty funkcjonowania, co też przekłada się na opłaty, które ponosimy korzystając z dostępu do konta. Jakość świadczonych usług bankowości elektronicznej jest tym samym jednym z głównych powodów, dla których decydujemy się otworzyć konto w konkretnym banku. Jak zatem posiadacze kont bankowych oceniają usługi swoich banków? Gdzie – zdaniem użytkowników – możemy znaleźć najlepsze usługi bankowości elektronicznej? To postanowili sprawdzić eksperci Polskiego Instytutu Badań Jakości (PIBJA) oraz portalu Onet.pl w specjalnie przygotowanym projekcie badawczym.

Badanie zrealizowane zostało w czerwcu 2018 na próbie 970 respondentów, posiadających konto bankowe i korzystających z internetowego dostępu do niego. W próbie znalazły się wszystkie banki obsługujące klientów detalicznych w Polsce. Ostateczne analizy zostały przeprowadzone dla 9 banków (najbardziej popularnych), które uzyskały liczbę wskazań wystarczającą do dokonania obliczeń:

  • Alior Bank
  • BGŻ BNP Paribas
  • BZ WBK
  • Credit Agricole
  • ING Bank Śląski
  • mBank
  • Millenium
  • Pekao S.A.
  • PKO BP

Najlepsza bankowość internetowa

Respondenci najwyżej ocenili usługi świadczone przez BZ WBK. Bank ten zdobył szczególnie uznanie użytkowników za łatwy dostęp do pomocy on-line (FAQ, e-mail, chat), adekwatną do potrzeb klientów liczbę funkcji bankowości elektronicznej, łatwość korzystania z aplikacji mobilnej oraz ogólna innowacyjność rozwiązań.

Drugie miejsce i wyróżnienie respondenci przyznali bankowi Millennium. Klienci tego banku szczególnie docenili łatwy dostęp do pomocy on-line, czytelność oraz adekwatność do potrzeb użytkowników funkcji bankowości elektronicznej oraz umiarkowany poziom kosztów.

Trzecie miejsce i wyróżnienie respondenci przyznali bankowi BGŻ BNP Paribas. Bank ten został doceniony za czytelny opis funkcji bankowości elektronicznej oraz przejrzystość aplikacji mobilnej.