Drukarnie Internetowe 2018

Drukarnie Internetowe 2018

Jednym z najważniejszych trendów w biznesie, obserwowanym w ostatnich latach jest przenoszenie działalności do Internetu. Trend ten obserwowany jest również na rynku drukarskim, gdzie w wielu przypadkach działalność w Sieci odpowiada za zdecydowaną większość przychodów przedsiębiorstwa. Brak kontaktu fizycznego ze zleceniodawcą sprawia, że najważniejsze pytanie jakie musi sobie zadać potencjalny klient brzmi: która z drukarni internetowych będzie w stanie zrozumieć moje potrzeby i zrealizować zamówienie tak  jak to sobie wyobrażam? Badanie „Drukarnie Internetowe 2018” stanowi próbę odpowiedzi na to pytanie.

Realizacja zamówienia wcale nie jest taka łatwa …

W kwietniu 2018 Polski Instytut Badań Jakości postanowił przeprowadzić badanie pt.: „Drukarnie Internetowe 2018”, w którym dokonano porównania szerokości oferty, komfortu zamówienia, wysokości cen oraz jakości produktów w sześciu polskich drukarniach realizujących zlecenia kanałem online. Eksperci PIBJA skupili się przede wszystkim na dwóch z ww. aspektów tj. cenie oraz jakości produktów, które podlegały ocenie punktowej. Przykładowe zmienne w tych kategoriach to: czas dostawy, jakość wydruku, poprawność realizacji zamówienia czy też sumaryczna cena dziewięciu różnych produktów w odniesieniu do cen tych samych produktów w innych firmach. W ramach testu dokonano porównania sześciu następujących drukarni internetowych:

  1. Chroma
  2. Drukomat
  3. Openprint
  4. Piga
  5. Unidruk
  6. Viperprint

Na postawie analizy 55. zmiennych badacze  PIBJA stworzyli ranking firm, na którego czele uplasowała się drukarnia Piga (wynik 89,45%) wyprzedzając nieznacznie Openprint (wynik 84,55%). Trzecie miejsce z wynikiem 79,47% uzyskała firma Viperprint.

Wyniki w poszczególnych kategoriach testu

Analizując poszczególne zmienne składające się na ostateczny wynik w teście, należy stwierdzić, iż najniższe ceny badanego koszyka produktów, obejmującego m.in.. wizytówki, ulotki, koperty firmowe, czy Roll-Upy oferuje firma Openprint, wyprzedzając Pigę oraz Unidruk. Openprint posiada również najszerszą ofertę produktów, wygrywając w tej kategorii z firmą Drukomat, oraz ex aequo Chromą i Viperprintem. Najwyższą transparentnością i komfortem zamówienia może pochwalić się z kolei Unidruk, który nieznacznie wyprzedza firmę Piga oraz Drukomat. W kategorii jakość produktu, która to była ostatnią z kategorii testowych, na pierwszym miejscu uplasowała się drukarnia Piga, przed firmą Viperprint oraz Drukomat.

Analizując różne aspekty funkcjonowania drukarni internetowych należy stwierdzić, iż wszystkie z firm biorących udział w badaniu posiadają stosunkowo szeroką ofertę produktów (średnia ocena na poziomie prawie 88%). Na drugim biegunie znajduje się z kolei jakość produktów ze średnią oceną wynoszącą zaledwie 78%. Sytuacja taka może wynikać z braku fizycznego kontaktu ze sprzedawcą, konieczności własnoręcznego przygotowania pliku oraz nierzadko częściowej automatyzacji procesu produkcji i wydruku, co może prowadzić np. do nieprawidłowego rozmiaru wydrukowanych materiałów.

Ceny

  Firma Wynik Info
1 Openprint 100% 6,0 | celujący
2 Piga 88% 4,4 | dobry+
3 Unidruk 81% 3,9 | dobry

Szerokość oferty

  Firma Wynik Info
1 Openprint 100% 6,0 | celujący
2 Drukomat 94% 5,2 | bardzo dobry
3 Chroma & Viperprint 89% 4,4 | dobry+

Przejrzystość i komfort

  Firma Wynik Info
1 Unidruk 93% 4,9 | bardzo dobry
2 Piga 89% 4,4 | dobry+
3 Drukomat 88% 4,3 | dobry

Jakość produktów

  Firma Wynik Info
1 Piga 93% 4,9 | bardzo dobry
2 Viperprint 88% 4,3 | dobry
3 Drukomat 85% 4,2 | dobry