Nawigacje samochodowe 2019

Nawigacje samochodowe 2019
Close-up Of Female's Hand Using GPS Navigation Inside Car

Zbliża się weekend majowy, za jakiś czas wakacje i warto by gdzieś pojechać. Być może ważniejsze od tego gdzie pojechać jest to, z kim pojechać? Co prawda kierunku wyjazdu ci nie wskażemy, ani tym bardziej nie dobierzemy ci znajomych na wyjazd. Pomożemy jednak w sprawnym dotarciu samochodem do wybranego celu. To jest zadanie dla nawigacji samochodowych, których badanie przeprowadził Polski Instytut Badań Jakości (PIBJA) pod patronatem medialnym Onetu.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie cechy powinna mieć dobra nawigacja samochodowa? Które z parametrów są ważniejsze, a z których można ewentualnie zrezygnować? To wzięli na specjaliści z PIBJA, którzy przygotowali listę atrybutów dobrej nawigacji samochodowej. Wychodząc z założenia, że najlepszymi ekspertami od jakości urządzeń są ich zwykli, codzienni użytkownicy, badacze PIBJA postanowili właśnie ich zapytać się o zdanie w sprawie najlepszych nawigacji. W tym celu do projektu zaproszono osoby, które używają najpopularniejszych na polskim rynku nawigacji samochodowych:

 • Becker;
 • Blaupunkt;
 • Garmin;
 • Mio;
 • Navitel;
 • SmartGPS;
 • TomTom.

Następnie respondenci zostali poproszeni o ocenę posiadanej przez siebie marki nawigacji odpowiadając na 12 pytań /twierdzeń:

 • Nawigacja zawsze sprawnie kieruje mnie pod wybrany adres;
 • Nawigacja jest prosta w obsłudze;
 • Nawigacja ma wystarczającą liczbę funkcji;
 • Mapa w nawigacji jest bardzo czytelna;
 • Aktualizacja mapy nie sprawia trudności;
 • Nawigacja działa bezawaryjnie;
 • Nawigacja jest odporna na uszkodzenia;
 • Nawigacja ma trwałą baterię;
 • Cena nawigacji jest przystępna;
 • Instrukcja obsługi nawigacji jest czytelna;
 • Ponownie kupiłbym nawigację tej samej marki;
 • Mogę polecić tę nawigację znajomym.

Respondenci ustosunkowywali się do powyższych twierdzeń za pomocą 10-cio stopniowej skali Likerta, na której 1 – oznaczało, że „w ogóle się nie zgadzam”, a 10 – „zgadzam się w zupełności”. Każdemu pytaniu przypisana była waga, a ich suma składała się na 100%. Wynik uzyskany przez każdą z badanych marek to średnia ważona – suma punktów zdobytych w każdym pytaniu przemnożona przez jego wagę, wyrażoną w procentach.

Nawigacja najbardziej doceniona przez swoich użytkowników

Użytkownicy najwyżej ocenili nawigacje SmartGPS. Zdobyły one najwyższe noty praktycznie w każdym kryterium testu. Wyraźnie najlepiej zostały ocenione za „sprawne kierowanie pod wybrany adres”, co jest podstawową cechą każdej nawigacji. Ale nie mniej ważna jest prostota obsługi, która również w wypadku SmartGPS wypadła najlepiej. Użytkownicy byli także zdania, że urządzenia tej marki posiadają wystarczającą liczbę funkcji, mają czytelne mapy, których aktualizacje nie stanowią problemu. Są one także – w opinii konsumentów – odporne na uszkodzenia, choć w tym wypadku inne nawigacje również zdobyły wysokie oceny. SmartGPS został jednak uznany za nawigację najbardziej bezawaryjną spośród pozostałych oraz posiadającą najlepszą baterię. Nie mniej ważnym kryterium była cena, która przez respondentów została uznana za akceptowalną.

Drugie miejsce zajęły nawigacje marki Blaupunkt. Urządzenia tego producenta zdobyły wysokie noty w teście, a szczególnie docenione zostały za odporność na uszkodzenia oraz przystępną cenę. Posiadacze nawigacji Blaupunkt często deklarowali chęć ponownego zakupu urządzeń tej marki.

Trzecie miejsce przypadło nawigacjom TomTom. Użytkownicy TomToma docenili prostotę obsługi, wystarczającą liczbę funkcji nawigacji oraz czytelność ich map.

Stosunek jakości do ceny

Można również kryteria opisujące jakości poszczególnych marek nawigacji odnieść do subiektywnej opinii konsumentów o ich cenie. Innymi słowy chodzi o sprawdzenie, dla jakich marek jakość odpowiada cenie. I także w tym ujęciu wygrały nawigacje SmartGPS, gdyż opinie o ich wysokiej jakości korespondowały z opiniami o przystępnej cenie tych urządzeń. Na drugim miejscu ponownie znalazł się Blaupunkt, a trzecią pozycję w tym ujściu zajęły nawigacje Mio, których ocena jakościowa nie odbiegała od urządzeń TomToma, a które – w opinii znacznej części konsumentów – oferowane są w przystępnych cenach.

Wyniki w poszczególnych kategoriach testu

Wyniki prezentowane są dla trzech najlepszych marek.

Stosunek jakości do ceny

  Firma Wynik Info
1 SmartGPS 100,0% 1. Miejsce
2 Blaupunkt 95,8% Wyróżnienie
3 Mio 78,9% Wyróżnienie