Polska Nagroda Konsumencka 2019

Polska Nagroda Konsumencka 2019
Trophy.

Grudzień to czas podsumowań i wyciągnięcia wniosków na przyszły rok. Które firmy zostały ocenione przez Polaków najwyżej i w 2019 rok mogą wejść z pozycji lidera jakości, a które powinny przepracować niektóre obszary swojego funkcjonowania? Odpowiedzi udziela pierwsza edycja Polskiej Nagrody Konsumenckiej – największego badania jakości produktów i usług w Polsce, przeprowadzonego na podstawie doświadczeń zdobytych na tak wymagających rynkach dóbr konsumpcyjnych jakie są w USA i Niemczech.

Badanie objęło 424 firmy w podziale na 42 branże i 6 sektorów. Każda firma była oceniana w 4 wymiarach: obsługa klienta, stosunek jakości do ceny, innowacyjność, ocena ogólna. Firmy były oceniane przez respondentów, którzy w ciągu ostatniego roku byli ich klientami – zakupili dany produkt lub usługę. Łącznie zebrano 467 822 opinie o firmach.

W każdej branży wyłoniono jednego zwycięzcę – firmę, która uzyskała najlepszy wynik (1  Miejsce) w ramach danej kategorii – oraz kolejne 2 do 4 firm, którym przyznano „Wyróżnienie” (to w zależności do szerokości branży). Można również dokonywać porównań pomiędzy firmami z odmiennych sektorów, gdyż zawsze respondenci odpowiadali na ten sam zestaw wystandaryzowanych pytań.

Wyniki całego badania prezentujemy w poniższej tabeli.