Polsko-szwajcarski test kont dla małych i średnich przedsiębiorstw 2019

Polsko-szwajcarski test kont dla małych i średnich  przedsiębiorstw 2019

Posiadanie konta firmowego nie jest wymagane dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, ale z różnych względów założenie takiego konta może się opłacać. Zwykle oferta kont wygląda bardzo kusząco. Banki starają się ją przedstawiać w jak najbardziej zachęcający sposób i tu nie ma co się dziwić. Warto jednak wiedzieć co kryje się pod barwnymi reklamami kont bankowych. Jakie konto firmowe powinien wybrać „mały przedsiębiorca” i na co powinien zwrócić uwagę?

O badaniu
Badanie zostało zrealizowane w oparciu o doświadczenia oraz model opracowany przez Schweizer Institut für Qualitätstests (SIQT) z siedzibą w Zurychu. Szwajcarski rynek usług bankowych już od wielu lat należy do jednego z najbardziej rozwiniętych na świecie, dzięki czemu klienci szwajcarskich banków cechują się znacznym stopniem świadomości konsumenckiej, co przekłada się na wybór konkretnej oferty w oparciu o precyzyjnie określone kryteria.

Konta firmowe były oceniane za pomocą 16 zmiennych:
• możliwość posiadania darmowego rachunku (po spełnieniu określonych kryteriów);
• wartość comiesięcznych wpływów, aby konto było prowadzone bez opłat;
• wartość płatności, aby karta do konta była darmowa
• koszt płatnego przelewu;
• pozostałe warunki, jakie należy spełnić, aby konto było darmowe;
• koszt prowadzenia rachunku, jeśli nie spełnione są warunki dla darmowego konta;
• liczba placówek banku;
• liczba bezpłatnych bankomatów danego banku (tzw. własnych) w Polsce;
• liczba darmowych wypłat z bankomatów innych banków (tzw. obcych) w Polsce;
• koszt wypłaty 1 000 zł z bankomatu obcego w Polsce;
• liczba darmowych wypłat gotówki w placówce banku;
• koszt wypłaty 10 000 zł;
• liczba darmowych wpłat w placówce banku;
• koszt wpłaty 10 000 zł;
• liczba darmowych przelewów w Polsce;
• koszt płatnego przelewu w Polsce.

Ostateczna ocena, którą otrzymał każdy z badanych banków, to średnia ważona dla ww. 16 zmiennych.
Do badania wybrano 13 największych banków, które w swojej ofercie mają konta firmowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.
• Alior Bank
• Bank Millennium
• Bank Pekao
• Bank Pocztowy
• BNP Paribas
• BOŚ Bank
• Credit Agricole
• Getin Bank
• ING Bank Śląski
• Inteligo
• mBank
• PKO BP
• Santander Bank Polska

Czy za konto firmowe się płaci?
Za prowadzenie konta firmowego zazwyczaj jest pobierana opłata. Ale niektóre banki różnią się od siebie tym, że dają możliwość zwolnienia z tej opłaty po spełnieniu pewnych warunków. Tylko jeden badany bank oferował darmowe konto nie wymagając spełniania jakichkolwiek kryteriów.

Czasami możemy również uniknąć opłat za posiadanie karty.
Przeważnie wystarczy spełnić któreś z trzech podstawowych kryteriów. Pierwszym z nich są comiesięczne wpływy. Oznacza to, że każdego miesiąca na konto musi wpłynąć określona kwota, aby konto było darmowe. Banki, które wymagają comiesięcznych wpływów podają różne kwoty i wahają się one pomiędzy 1 000 zł a 20 000 zł. Warto zaznaczyć, że są banki, które nie wymagają żadnych wpływów.

Kolejnym warunkiem jest minimalna wartość transakcji, która często, choć nie zawsze, łączy się z warunkiem minimalnej liczby transakcji. Oznacza to, że musimy dokonać płatności na określoną kwotę i/lub dokonać określoną liczbę transakcji. Dla przykładu: w jednym z badanych banków, co najmniej jedna transakcja na kwotę nie mniejszą niż 300 zł, w innym jest wymóg co najmniej 4 transakcji na jakąkolwiek kwotę.
W bankach, które wymagają określonej wartości transakcji, kwoty te wahają się – w banku z najniższą wymaganą płatnością – 100 zł, w banku z najwyższą wymaganą płatnością – 700 zł.
Większość banków wymaga minimum jednej transakcji, a bank z najwyższą liczbą transakcji wymaga ich co najmniej 4.

W kontach firmowych należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden warunek – w niektórych bankach, żeby mieć darmowe konto wystarczy wykonać jeden przelew w miesiącu do ZUS lub Urzędu Skarbowego. Zazwyczaj nie jest ważne na jaką kwotę robimy taki przelew, ale jest bank, który wymaga, żeby taki przelew wynosił minimum 200 zł.

Ile maksymalnie zapłacimy za kartę i konto?
Jeżeli chcesz być posiadaczem konta firmowego jak i karty, należy liczyć się z tym, że nie zawsze uniknie się ich kosztów. W niektórych bankach można nie ponosić opłaty za kartę, w innych płaci się za nią zawsze. Maksymalne koszty, z jakimi trzeba się liczyć w jednym z badanych banków gdzie są one najwyższe, wynoszą 32 zł, w banku, który ma najniższe koszty wynoszą one 4 zł.

Wpłaty i wypłaty w placówce banku
W badaniu było sprawdzane, czy banki oferują darmowe wypłaty i wpłaty gotówki. Jak się okazało tylko niektóre z nich oferują taką możliwość. W przypadku wypłat raptem jeden bank oferował darmową wpłatę raz w miesiącu. Był też jeden wyjątek, gdzie jeden z banków oferował darmowe wypłaty zawsze, gdy wypłacana kwota jest mniejsza niż 10 000 zł. Jeśli zaś chodzi o darmowe wpłaty, to bank, który był pod tym względem najlepszy, oferował 3 tego typu transakcje – każda następna wiązała się już ponoszeniem kosztów przez klientów
W badaniu policzono ile wynosiłby koszty wpłaty oraz wypłaty 10 000 zł w gotówce w placówce banku. Tak jak już wcześnie zostało wspomniane jest bank, w którym nie zapłacimy nic za wypłatę 10 000 zł, tak samo będzie w przypadku wpłaty. W banku, w którym za wpłatę i wypłatę zapłacimy najwięcej , ta kwota wynosi 65 zł.

Bankomaty
W przypadku darmowych bankomatów dla kont firmowych ich liczba jest znacznie bardziej ograniczona niż w przypadku np. kont za zero złotych. Są banki, które mają w swojej ofercie określoną liczbę darmowych wypłat z każdego bankomatu w kraju (mowa o bankomatach innych niż bankomaty danego banku – te zawsze są darmowe). Tylko jeden badany bank oferował wszystkie wypłaty za darmo, a znaczna część banków nie oferuje takiej usługi w ogóle.
Gdy jednak jesteśmy zmuszeni do wypłaty z bankomatu tzw. obcego, czasami koszty tej operacji będą zależały od wielkości wypłacanej kwoty, a czasami będą one na stałym poziomie, niezależnie od tego, ile pieniędzy pobierzemy.
W badaniu policzono koszt wypłaty 1 000 zł. I jak już zostało wspomniane wyżej jest bank, w którym za taką wypłatę nie zapłacimy nic, najdrożej zapłacimy w banku, gdzie ta kwota będzie wynosiła 35 zł.

Przelewy
Ostatnią istotną kwestią, na która zwracamy uwagę przy wyborze konta są przelewy. W niektórych bankach za przelew musimy zapłacić zawsze, inne banki oferują pakiet darmowych przelewów, a w jeszcze innych bankach wszystkie przelewy są za darmo.
W bankach, w których za przelewy się płaci ich koszt wynosi od 0,90 zł do 1,50 zł.
Przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego zazwyczaj są darmowe.

Podsumowanie wyników
W pierwszej piątce banków z najkorzystniejszą ofertą znalazły się: Bank Pocztowy, Alior Bank, BNP Paribas, Bank Pekao oraz BOŚ Bank.
Bank Pocztowy został doceniony za liczbę placówek, niskie koszty wpłaty i wypłaty gotówki w placówce i w bankomatach, a także za niskie koszty przelewów.
Alior Bank wyróżnił się niskimi kosztami wpłaty i wypłaty w bankomatach oraz niskimi kosztami przelewów.
BNP Paribas został szczególnie doceniony za niskie koszty przelewów.
Bank Pekao może pochwalić się bardzo niskimi kosztami wypłaty gotówki w placówce banku.
W BOŚ Bank natomiast zapłacimy bardzo mało za prowadzenie konta i posiadanie karty, gdy nie spełnimy warunków.