PIBJA realizuje obiektywne i niezależne badania, których wyniki stanowią pomoc dla konsumentów przy wyborze produktów lub usług konkretnych firm. W celu zagwarantowania profesjonalizmu prowadzonych działań, zatrudniliśmy zespół konsultantów z obszaru nauki  i badań rynkowych, którego zadaniem jest krytyczna ocena naszych prac.