Our Test Results for Energa

See how "Energa" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Energa".
Polsko-niemiecki test: Dostawcy gazu 2017

Polsko-niemiecki test: Dostawcy gazu 2017

Energa Score 77.0
Okres jesienno-zimowy jest czasem zwiększonego zapotrzebowania na gaz ziemny. Wzrost zużycia paliwa gazowego w miesiącach zimowych generowany jest w dużej mierze przez gospodarstwa domowe, które według danych Głównego Urzędu Statystycznego wykorzystały ponad 36% spośród 554 petadżuli (tj.  dżula)… Przeczytaj więcej