Our Test Results for Bank Pocztowy

See how "Bank Pocztowy" has performed in our tests. On the basis of our studies you can get a good idea about the quality of "Bank Pocztowy".
Banki w ocenie klientów 2018

Banki w ocenie klientów 2018

Bank Pocztowy Score 82.0
Co Polacy myślą o bankach, w których mają konta? Gdzie jest najlepsza obsługa, a gdzie koszty będą najniższe? Jak bardzo jesteśmy przywiązani do swojego banku – klienci którego z banków w największym stopniu deklarują chęć jego zmiany? No i ostatecznie… Read more