Orientacja na potrzeby konsumentów – niezależnie, profesjonalnie i uczciwie

Badania krajowe

Polsko-niemiecki test: Dostawcy gazu 2017

Okres jesienno-zimowy jest czasem zwiększonego zapotrzebowania na gaz ziemny. Wzrost zużycia paliwa gazowego w miesiącach zimowych generowany jest w dużej mierze przez gospodarstwa domowe, które według danych Głównego Urzędu Statystycznego wykorzystały ponad 36% spośród 554 petadżuli (tj.  dżula)…
Zwycięzcy testu
  1. Tauron
  2. Fortum
  3. Eniga