Najlepsze ubezpieczenia samochodowe 2021

Najlepsze ubezpieczenia samochodowe 2021

Obecnie jeździ po polskich drogach około 24 miliony samochodów osobowych. Większość z nich ma wykupione tylko obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), pozostałe zaś posiada pełne pakiety OC z autocasco (AC). Zgodnie z danymi Polskiej Izby Ubezpieczeń w ciągu trzech kwartałów 2020 r. Polacy otrzymali 10,7 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych.

Trudności przy wyborze polisy

Wybór dobrego ubezpieczenia komunikacyjnego to problem przed jakim corocznie stają miliony konsumentów. Różnica cen może być spora i uzależniona od wielu faktorów. Przy pojazdach ekskluzywnych klient spotka oferty o jeszcze większej rozpiętości cenowej niż przy samochodach ze średniego segmentu cenowego. Ale przecież nie cena jest najważniejsza ale to, co za nią dostajemy. Niejednokrotnie może się okazać, że koszty wystąpienia niektórych zdarzeń nie są zwracane przez ubezpieczyciela w ogóle lub że – z różnych przyczyn – otrzymane pieniądze nie pokrywają wszystkich poniesionych strat. To ostanie ma miejsce m.in. w polisach, gdzie była zaznaczona opcja udziału własnego w szkodzie (określonego procentowo lub kwotowo) lub gdy zgodziliśmy się na umowę, według postanowień której zakład ubezpieczeń nie pokrywa szkód drobnych. Wybierając ubezpieczenie klienci nie czytają ogólnych warunków ubezpieczenia,  które nierzadko liczą wiele stron i pisane są mało przejrzyście – nie są więc w stanie dokładnie przeanalizować i porównać ofert wszystkich firm. Nierzadko dopiero w sytuacji zaistnienia szkody dowiadujemy się na infolinii naszego towarzystwa, co tak naprawdę zawiera polisa przez nas podpisana.

Zagadnienia badania

Polski Instytut Badań Jakości (PIBJA) zrealizował ankietę wśród konsumentów porównującą ich opinie na temat najbardziej znanych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. W badaniu PIBJA uwzględniono następujące firmy: Allianz, Aviva, AXA, Compensa, Generali, ERGO Hestia, Link4, MTU, PZU i Warta. Zapytano o wypowiedź na temat przejrzystości oferty towarzystwa ubezpieczeniowego, zakresu ubezpieczenia, sposobu zakupu polisy oraz jej ceny. W celu porównania obsługi klienta zapytaliśmy, czy łatwo jest skontaktować się z nią telefonicznie oraz mailowo, czy udziela ona wiarygodnych i rzeczowych informacji. Ważnym punktem jest oczywiście zachowanie ubezpieczyciela w przypadku faktycznie poniesionej szkody. Zapytaliśmy więc użytkowników o doświadczenia w tym zakresie: czy łatwo jest uzyskać niezbędne informacje od ubezpieczyciela oraz samo odszkodowanie, czy kwota odszkodowania jest zadowalająca, czy ich zdaniem towarzystwo działa uczciwie wocec swoich klientów. Jakie jest prawdopodobieństwo, że klienci w przyszłości dokonają zmiany ubezpieczyciela i która marka budzi największe zaufanie.

Wyniki badania

Najlepszym obecnie towarzystwem ubezpieczeń okazał się Link4. Firmę tę wyróżniono za najlepszą infolinię, najbardziej przejrzystą ofertę, znakomite ceny, uczciwość, sprawny zakup polisy oraz obsługę likwidacji szkody. Właśnie Link4 wybrano jako najbardziej zaufaną markę.

Drugie miejsce zajmuje firma Aviva. Jest ona zwycięzcą kategorii Najlepsze ceny oraz zdobywa następujące wyróżnienia: Znakomite ubezpieczenie samochodowe, Znakomita infolinia, Uczciwy ubezpieczyciel, Zaufana marka, Przejrzysta oferta oraz Sprawny zakup polisy.

Poza tym wyróżniliśmy towarzystwa Generali, Compensa oraz ERGO Hestia. Wyniki dla pięciu wyróżnionych przez PIBJA towarzystw ubezpieczeniowych tylko nienacznie się od siebie różnią, co wskazuje na wysoki poziom zadowolenia klienta oraz sporą konkurencyjność.

Wyniki dotyczące poszczególnych kategorii przedstawiamy w poniższych tabelach. 

Wyniki w poszczególnych kategoriach testu

Najlepsza infolinia

  Firma Wynik Info
1 Link4 82,5 % najlepsza infolinia
2 Aviva 82,2 % znakomita infolinia
3 PZU 81,3 % znakomita infolinia

Najlepsze ceny

  Firma Wynik Info
1 Aviva 82,4 % najlepsze ceny
2 Link4 82,0 % znakomite ceny
3 Compensa 81,1 % znakomite ceny

Obsługa likwidacji szkody

  Firma Wynik Info
1 Generali 82,8 % Najbardziej sprawna obsługa likwidacji szkody
2 Compensa 81,9 % Spawna obsługa likwidacji szkody
3 Link4 81,9 % Spawna obsługa likwidacji szkody

Uczciwość

  Firma Wynik Info
1 Generali 83,0 % Najbardziej uczciwy ubezpieczyciel
2 Link4 82,5 % Uczciwy ubezpieczyciel
3 Aviva 81,9 % Uczciwy ubezpieczyciel

Zaufanie

  Firma Wynik Info
1 Link4 83,3 % Marka budząca największe zaufanie
2 Aviva 83,1 % Marka godna zaufania
3 Generali 82,9 % Marka godna zaufania