Polsko-szwajcarski test kont bankowych

Polsko-szwajcarski test kont bankowych

Współpraca PIBJA i SIQT

Na początku 2017 roku Polski Instytut Badań Jakości (PIBJA) nawiązał współpracę z renomowanym Szwajcarskim Instytutem Badań Jakości (Schweizer Institut für Qualitätstests – SIQT) z siedzibą w Zurichu. W efekcie tego powstał wspólny projekt badawczy poświęcony ofercie kont bankowych oferowanych klientom w Polsce. SIQT dostarczył metodologię badania – tj. kryteria oceny i model analityczny, który uwzględnia zróżnicowane warunki i opcje dostępne w ofertach poszczególnych banków. PIBJA zajął się zebraniem danych oraz zaproponował 4 rodzaje kont bankowych, które poddano ocenie: konta dla osób zatrudnionych ( o regularnych wpływach na rachunek bankowy), konta „za zero złotych”, konta studenckie i konta firmowe. Następnie eksperci z obu instytutów przeprowadzili analizy porównawcze. Końcowym etapem było wybranie najlepszych produktów w poszczególnych kategoriach.

Wybór banków oraz metody analitycznej

Do testu „Konta bankowe 2017” została włączona oferta następujących banków:

 • Alior Bank
 • Bank Pocztowy
 • BGŻ BNP Paribas
 • BZ WBK
 • Credit Agricole
 • Eurobank
 • Getin Bank
 • ING
 • Inteligo (Inteligo mimo iż jest częścią PKO BP, oferuje oddzielną gamę produktów bankowych, zatem można potraktować tę markę jak odrębny bank, z odrębną ofertą dla różnych grup klientów).
 • mBank
 • Millennium Bank
 • Pekao SA
 • PKO BP
 • Raiffeisen Polbank

Ocenie poddano 4 rodzaje kont:

 1. dla osób zatrudnionych (po spełnieniu warunku dotyczącego minimalnej wartości regularnych wpływów na konto);
 2. konta za zero złotych – standardowe konta oferowane przez każdy bank;
 3. konta studenckie – będące w ofercie 8 banków;
 4. konta firmowe – będące w ofercie 12 banków.

Łącznie zebrano dane dotyczące 50 kont bankowych, które zostały wprowadzone do modelu porównawczego. Za jego pomocą została dokonana ocena przy wykorzystaniu 35 parametrów, którym przypisano różne wagi analityczne. Parametry te ujęte zostały w dwie główne grupy: warunki ogólne oraz koszty usług. Efekcie otrzymano wyniki umożliwiające wyłonienie najlepszych produktów poszczególnych banków oraz wskazanie różnic między nimi.

Otrzymane wyniki

Za najlepsze konto dla osób pracujących (przy założeniu stałych wpływów na konto) eksperci Polskiego Instytutu Badań Jakości oraz Schweizer Institut für Qualitätstests uznali „Konto Wyższej Jakości” oferowane przez Alior Bank. Zdobyło ono 95% punktów (przy maksymalnej możliwej do zdobycia wartości 100%). Na drugim miejscu z wynikiem 86% znalazło się „Konto active” należące do Eurobanku. Zaraz za nim trzecią pozycję zajęło „Konto Osobiste” Raiffeisen Polbanku z notą 85%.
W kategorii kont standardowych – tzw. za zero złotych – zwyciężyło „Wymarzone Konto Osobiste” zdobywając 85% punktów. Produkt ten znajduje się w portfolio Raiffeisen Polbank. Kolejne pozycje zajęły „Konto Wyższej Jakości” Alior Banku (84% pkt.) i „Konto Godne Polecenia” BZ WBK (83% pkt.)
W grupie kont dedykowanych studentom i osobom zaczynającym swoją przygodę z bankowością zwyciężyła oferta BGŻ BNP Paribas – „Konto Young” z 82% punktami. Kolejną pozycję zajęło „Konto dla młodych”(81%), proponowane klientom przez PKO BP, a pierwszą trójkę zamyka „Konto 360 student” (79%pkt.) z portfolio produktów finansowych banku Millennium.
W kategorii kont firmowych na pierwszym miejscu z wynikiem 72% pkt. uplasowała się oferta banku Pekao – „Pakiet Mój Biznes Mobilny”. Drugą pozycję zajęło „Konto firmowe” Inteligo (71% pkt.), trzecią zaś – mBank i jego oferta „Konto mBiznes Start” (69% pkt.).

Wyniki w poszczególnych kategoriach testu

Wyniki dla poszczególnych typów kont bankowych. Zawsze prezentujemy trzy pierwsze pozycje.

Konto dla pracujących (regularne wpływy)

  Firma Wynik Info
1 Alior Bank 95% Konto Wyższej Jakości
2 Eurobank 86% Konto active
3 Raiffeisen Polbank 85% Wymarzone Konto Osobiste

Konto za zero złotych (standardowe)

  Firma Wynik Info
1 Raiffeisen Polbank 85% Wymarzone konto
2 Alior Bank 84% Konto Wyższej Jakości
3 BZ WBK 83% Konto Godne Polecenia

Konto studenckie

  Firma Wynik Info
1 BGŻ BNP Paribas 82% Konto Young
2 PKO BP 81% Konto dla młodych
3 Bank Millennium 79% Konto 360 student

Konto firmowe

  Firma Wynik Info
1 Bank Pekao SA 72% Pakiet Mój Biznes Mobilny
2 Inteligo (marka PKO BP) 71% Konto firmowe Inteligo
3 mBank 69% Konto mBiznes Start