Polsko-szwajcarski test: Kredyty gotówkowe 2017

Polsko-szwajcarski test: Kredyty gotówkowe 2017

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego z lutego 2017 roku aktywa polskiego sektora bankowego pochodzące z udzielonych kredytów osiągnęły niewyobrażalną kwotę  1 167 mld zł i stanowiły ponad 2/3 wszystkich aktywów w tym sektorze. [1] Wynik ten jest w znacznej części kształtowany przez zadłużenie gospodarstw domowych, które odpowiada za niemal 50% sumy zobowiązań kredytowych w Polsce

Rynek kredytowy w liczbach

Statystyczny polski kredytobiorca to osoba w wieku 34-48 lat (aktywność kredytowa w tym przedziale wiekowym wynosi 58% – dane za rok 2014)  zaciągająca pożyczkę w banku (99,5% liczby kredytów udzielonych w 2016 roku), lub znacznie rzadziej w instytucji pozabankowej (0,5%).[2] Mimo, iż od wielu lat kredytobiorcy zaciągają zobowiązana głównie na kwoty rzędu 15-50 tys. zł (37% wszystkich udzielonych kredytów), to jednak zauważa się również bardzo szybki wzrost w ilości pożyczek przekraczających 100 tys. zł, który w 2016 roku wyniósł 16.3% (ogólny udział takich pożyczek to 19%).[3] Pozostałe przedziały kwotowe kredytów bankowych tj. 4-15 tys. zł oraz 50-100 tys. zł stanowiły w roku 2016 odpowiednio 18 i 19% udzielonych pożyczek.[4] Spośród ponad 15 mln kredytobiorców znajdujących się w bazie Biura Informacji Kredytowej, ponad 8 mln posiada kredyty konsumpcyjne (52,88%), 3,6 mln kredyty mieszkaniowe (23,89%), a 3,5 mln kredyty innego rodzaju (23,23%).[5]

Jeden kredyt 12 różnych ofert

Wysoka konkurencja w sektorze bankowym oraz różnorodność produktów kredytowych zmusza potencjalnych kredytobiorców do dogłębnej analizy ofert pożyczkowych znajdujących się w portfelu instytucji finansowych. Oferty te różnią się znacznie m.in. po względem kosztów obsługi kredytu, możliwych sposobów spłaty długu (elastyczność spłaty), formy zabezpieczenia, transparentności umowy kredytowej, sposobów zaciągnięcia pożyczki, a także jakości obsługi klienta.

W maju 2017 roku Polski Instytut Badań Jakości, w ramach kontynuacji współpracy z renomowanym Schweizer Institut für Qualitätstests (SIQT) przeprowadził test kredytów gotówkowych oferowanych przez 12 największych polskich banków. Metodologia Instytutu z Zurichu pozwoliła na dokonanie rzetelnego porównania różnych produktów kredytowych oraz pomogła w sporządzaniu modelu analitycznego opartego na ocenie punktowej przy użyciu 56. zmiennych, podzielonych na trzy kategorie.

W celu zapewnienia maksymalnej rzetelności badań, Polski Instytut Badań Jakości zdecydował się na sporządzenie, a następnie weryfikację 3 następujących scenariuszy kredytowych:

 1. Kredyt gotówkowy na kwotę 10 000 zł na okres 12. miesięcy, wnioskowany przez osobę samotną o dochodach netto wynoszących 2 000 PLN, zatrudnioną na umowę zlecenie;
 2. Kredyt gotówkowy na kwotę 30 000 zł na okres 36. miesięcy, wnioskowany przez osobę samotną o dochodach netto wynoszących 3 500 PLN, zatrudnioną na umowę o pracę na czas nieokreślony;
 3. Kredyt gotówkowy na kwotę 100 000 zł na okres 84. miesięcy, wnioskowany przez osobę samotną o dochodach netto wynoszących 6 000 PLN, zatrudnioną na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Wybór banków oraz metodologii badawczej

W badaniu „Kredyty gotówkowe 2017”, Polski Instytut Badań Jakości porównał oferty kredytu gotówkowego w 12. Następujących bankach:

 • BGŻ BNP Paribas
 • BZ WBK
 • Credit Agricole
 • Deutsche Bank
 • Eurobank
 • Getin Bank
 • ING
 • mBank
 • Millennium Bank
 • Pekao SA
 • PKO BP
 • Raiffeisen Polbank

 

Dane na temat oferty każdego z banków zostały zebrane telefonicznie (rozmowa z infolinią sprzedażową), lub poprzez osobistą wizytę w oddziale. Oprócz weryfikacji trzech scenariuszy kredytowych, badacze z Polski i Szwajcarii dokonali porównania polis ubezpieczeniowych dla kredytów gotówkowych. Ostateczne wyniki wyrażone zostały jako średnia ważona z następujących kategorii:

 1. Ogólne Warunki Kredytu – waga 15%
 2. Transparentność Oferty – waga 15%
 3. Średni Koszt Kredytu dla trzech scenariuszy – waga 70%

Wyniki badania

Spośród dwunastu różnych produktów zdecydowanie wyróżnił się kredyt gotówkowy oferowany przez bank BGŻ BNP Paribas. „Promocyjny Kredyt Gotówkowy” okazał się bezkonkurencyjny w kategorii „Średni Koszt Kredytu”, osiągając wynik 88%, podczas gdy średni wynik dla całego rynku wyniósł 70%. W kategoriach „Ogólne Warunki Kredytu” oraz „Transparentność oferty” Bank BGŻ BNP Paribas osiągnął wynik odpowiednio 41% i 81%, co dało mu miejsca 12. i 2. oraz przyczyniło się do osiągniecia bardzo dobrego całkowitego wyniku wynoszącego 80%.

Drugie miejsce w rankingu „Kredyty gotówkowe 2017” zajął ING Bank Śląski osiągając wynik 85% w kategorii „Ogólne Warunki Kredytu”, 47% w kategorii „Ogólne Warunki Kredytu” oraz 67% w kategorii „Transparentność oferty”, co dało sumaryczny wynik na poziomie 77%.

Ostatnie miejsce na podium rankingu przypadło mBankowi, który okazał się bezkonkurencyjny w kategorii „Transparentność Oferty” (ocena 97%), co przy pozostałych wynikach na poziomie 61% („Ogólne Warunki Kredytu”) oraz 66% („Średni Koszt Kredytu”) w znacznym stopniu przyczyniło się do osiągnięcia dobrego ostatecznego wyniku wynoszącego 70%.

Wyniki w poszczególnych kategoriach testu

Żadnemu z banków nie udało się uzyskać miejsca na podium w każdym z trzech weryfikowanych scenariuszy kredytowych, natomiast aż trzy z banków (ING Bank Śląski, Raiffeisen Polbank oraz Deutsche Bank) znalazły się na podium dwukrotnie. W pozostałych dwóch kategoriach (Ogólne warunki Kredytu oraz Transparentność Oferty) na podium, oprócz trzech najlepszych banków w całym rankingu znalazły się także PKO BP, Pekao SA oraz Eurobank (dwukrotnie).

Kredyt gotówkowy 10 000 PLN

  Firma Wynik Info
1 Raiffeisen Polbank 98% Kredyt na Miarę
2 Bank Pekao SA 92% Pożyczka Ekspresowa
3 ING Bank Śląski 83% Pożyczka Gotówkowa

Kredyt gotówkowy 30 000 PLN

  Firma Wynik Info
1 ING Bank Śląski 98% Pożyczka Gotówkowa
2 Deutsche Bank 95% db Kredyt Gotówkowy
3 Raiffeisen Polbank 94% Kredyt na Miarę

Kredyt gotówkowy 100 000 PLN

  Firma Wynik Info
1 Deutsche Bank 100% db Kredyt Gotówkowy
2 BGŻ BNP Paribas 97% Promocyny Kredyt Gotówkowy
3 BZ WBK 77% Szybki Kredyt Gotówkowy

Ogólne Warunki Kredytu

  Firma Wynik Info
1 PKO BP 76% Mini Ratka na Dowolny Cel
2 Eurobank 72% Kredyt dla Każdego
3 Bank Pekao SA 69% Pożyczka Ekspresowa

Transparentność Oferty

  Firma Wynik Info
1 mBank 97% Kredyt ma się Rozumieć
2 BGŻ BNP Paribas 81% Promocyjny Kredyt Gotówkowy
3 Eurobank 72% Kredyt dla Każdego